Piercing Odense

experienced piercers, implant grade jewellery

F.A.Q.

1. Hvilke typer piercinger tilbyder I?
– Vi tilbyder et bredt udvalg af piercinger, herunder, men ikke begrænset til, øreflip, brusk, næse, øjenbryn, læbe, tunge, navle og dermal piercinger og intim piercinger.
2.Skal jeg bestille tid til en piercing?
– Selvom drop-ins er velkomne, anbefaler vi kraftigt at bestille tid for at sikre tilgængelighed og minimere ventetider. Du kan booke en tid enten online eller ved at ringe til os.
3. Hvor meget koster piercinger?
Priserne på piercinger varierer afhængigt af typen af piercing og det valgte smykke. Vores priser er konkurrencedygtige og inkluderer både piercingsservicen og det indledende smykke. For detaljerede prisoplysninger, kontakt os venligst direkte eller besøg vores hjemmeside.
4. Hvilke slags smykker bruger I?
-Vi bruger smykker af høj kvalitet fremstillet af materialer som kirurgisk titanium(Ti-6AL4V-ELi ASTM F-136), niobium og implantationskvalitet guld. Vi tilbyder også et udvalg af ædelsten og designs at vælge imellem.
5. Hvordan bør jeg forberede mig til min piercingaftale?
-Det er vigtigt at spise et måltid inden og holde sig hydreret. Undgå at indtage alkohol eller koffein inden din aftale. Sørg for at medbringe et gyldigt billed-ID, og hvis du er under 18 år, skal du have forældremyndighed.
6. Er det sikkert at blive piercet under graviditet?
– Vi anbefaler ikke at blive piercet under graviditet, da det kan udgøre risici. Hormonelle ændringer og potentielle komplikationer kan påvirke helingsprocessen. Det er bedst at vente til efter fødslen og amning.
7. Hvor lang tid tager det at hele en piercing?
Helingstider varierer afhængigt af typen af piercing og individuelle faktorer såsom din krops helingsevner og efterbehandling. Generelt tager de fleste piercinger flere uger til flere måneder at hele helt.
8. Hvilken efterbehandlingsrutine anbefaler I til nye piercinger?
– Vi giver detaljerede efterbehandlingsinstruktioner til hver piercing, men generelt indebærer det at rengøre piercingen med en saltopløsning eller mild sæbe, undgå at røre ved piercingen med beskidte hænder, og undgå at nedsænke piercingen i vand som pools eller hot tubs, indtil den er helt helet.
9. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg oplever komplikationer med min piercing?
Hvis du oplever unormal hævelse, rødme, smerte eller udflåd, er det vigtigt at kontakte os øjeblikkeligt eller søge lægehjælp om nødvendigt. Fjern ikke smykket, medmindre du får besked om at gøre det af en professionel.
10. Tilbyder I piercingservices til mindreårige?
Vi tilbyder piercingservices til mindreårige med forældres samtykke. En værge skal ledsage mindreårige og give samtykke personligt på tidspunktet for aftalen.

English
1.What types of piercings do you offer?
-We offer a wide range of piercings including but not limited to earlobe, cartilage, nose, eyebrow, lip, tongue, navel, and dermal piercings and intimate piercings.
2. Do I need to make an appointment for a piercing?
-While walk-ins are welcome, we highly recommend making an appointment to ensure availability and to minimize wait times. You can book an appointment either online or by giving us a call.
3. How much do piercings cost?
– Piercing prices vary depending on the type of piercing and the jewelry chosen. Our pricing is competitive and includes both the piercing service and the initial jewelry. For detailed pricing information, please contact us directly or visit our website.
4. What kind of jewellery do you use?
– We use high-quality jewelry made from materials such as implant grade titanium (Ti-6AL4V-ELi ASTM F-136), niobium, and implant-grade gold and glass. We also offer a variety of gemstones and designs to choose from.
5. How should I prepare for my piercing appointment?
– It’s important to eat a meal beforehand and stay hydrated. Avoid consuming alcohol or caffeine prior to your appointment. Make sure to bring a valid photo ID, and if you’re under 18, you’ll need parental consent.
6. Is it safe to get pierced during pregnancy?
– We do not recommend getting pierced during pregnancy as it can pose risks. Hormonal changes and potential complications may affect the healing process. It’s best to wait until after childbirth and breastfeeding.
7. How long does it take for a piercing to heal?
– Healing times vary depending on the type of piercing and individual factors such as your body’s healing abilities and aftercare practices. Generally, most piercings take several weeks to several months to fully heal.
8. What aftercare routine do you recommend for new piercings?
– We provide detailed aftercare instructions for each piercing, but generally, it involves cleaning the piercing with a saline solution or mild soap, avoiding touching the piercing with dirty hands, and avoiding submerging the piercing in bodies of water like pools or hot tubs until it’s fully healed.
9. What should I do if I experience complications with my piercing?
– If you experience any unusual swelling, redness, pain, or discharge, it’s important to contact us immediately or seek medical attention if necessary. Do not remove the jewelry unless instructed to do so by a professional.
10. Do you offer piercing services for minors?
– We offer piercing services for minors with parental consent. A legal guardian must accompany minors and provide consent in person at the time of the appointment.