Piercing Odense

experienced piercers, implant grade jewellery

Om os / About Us

Ved Piercing Odense har vi et separat piercing-rum kun til kundernes privatliv. Til udstyrssterilisering bruger vi et separat rum med medicinsk autoklave og højniveau-desinfektionsmidler til sikkerhed og kontrol med krydskontaminering.
Alle piercinger udføres med implantatklasse titaniumsmykker Ti-6AL4V-ELi ASTM F-136. Vi bruger indvendigt gevindede og gevindløse smykker for en mere glidende overgang og en mere behagelig og sikker oplevelse. Alle smykker og smykkedele, herunder topper, er forsteriliserede til piercingsproceduren. Til selve piercing proceduren, bruger vi sterile handsker og aseptiske teknikker.

Se vores priser her

At Piercing Odense we have separate piercing only room for customers privacy. For equipment sterilisation we use separate room with medical grade autoclave and high level disinfectants for safety and cross-contamination control.
All piercings are done with implant grade titanium jewellery Ti-6AL4V-ELi ASTM F-136, we use internally threaded and threadless jewellery for smoother transfer and more comfortable and safe experience, all jewellery and jewellery parts including tops are pre sterilised for piercing procedure. For initial piercing we use sterile gloves and aseptic techniques.

Anodisering af titanium smykker
Som en ekstra sjov detalje udfører vi anodisering af vores titanium smykker, og denne proces gør smykkerne ekstra glatte og fungerer som en ekstra rengøringsmetode, og som en positiv sideeffekt giver det titanium alle mulige sjove farver, herunder de mest foretrukne guld- og rosaguldfarver eller flere farver på én del. Vi har købt vores anodisator fra piercers.com, der drives af Brian Skellie (Google ham), som er en fantastisk underviser i piercingsindustrien, hvilket giver os adgang til anodiseringsfora, hvor vi konstant kan lære nye tricks.

Anodising of Titanium Jewellery
As an extra fun step we do anodising for our titanium jewellery and this process makes jewellery extra smooth and it works as extra level of cleaning and as a positive side effect it makes titanium all sorts of fun colours including favorite of most gold and rose gold colours or multiple colours on one piece.
We have bought our anodiser from piercers.com run by Brian Skellie (Google him) who is fantastic educator in piercing industry which gives us access to anodising forums where we can constantly learn new tricks.

Selvom vores butik ser lille ud udefra, har vi al den nødvendige plads og udstyr til at sikre en sikker og behagelig oplevelse.
Even though our shop looks tiny from outside we have all necessary space and equipment to provide safe and comfortable

Our Piercers

Dan
Piercer siden 2019 startede sin karriere hos House of Ink, og siden 2023 har Dan været en fast del af Piercing Odense og Tattoo Odense. Dan er ajour med alle vores hygiejnestandarder, og han er også god med vores yngste kunder på grund af sin baggrund i pædagogik.
Siden Dan begyndte at lave piercinger hos Piercing Odense, er han blevet opdateret med butikkens standarder, og vi har delt al den erfaring med ham, som vi har dannet os igennem årene.

Piercer since 2019 started his career at House of Ink and since 2023 Dan is solid member of Piercing Odense and Tattoo Odense. Dan is up to date with all our hygiene standards and Dan is also great with our youngest customers due his back in education of being pedagog.
Since Dan is piercing at Piercing Odense he is up to date with standards of the shop and we have shared all the experience acquired.

Juris
Piercingspecialist siden 2008, der arbejder rundt omkring i Europa og udvider erfaring ved at netværke med andre piercere samt deltage i piercingskurser og seminarer.

Piercing professional since 2008 working around Europe and expanding experience networking with others piercers as well as visiting piercing courses and seminars.